ورود

captcha
بازیابی کلمه عبور
ثبت نام

فراخوان
مدیریت انرژی

فراخوان پیشنهاد با عنوان مدیریت انرژی

1402/02/17

کنترل آلودگی در محیط کار و راهکارهای بهبود شرایط کاری کارکنان با حفظ سلامت

پیشنهادات در رابطه با کنترل آلودگی ها اعم از آلودگی هوا (گرد و غبار)، آلودگی صوتی، کاهش نشتی ها-ریزش ...

1400/06/21

پیشنهاد برتر
در حال حاضر هیچ پیشنهاد برتری موجود نیست.
پیشنهاد دهنده برتر

روح اله متفکر برآبادی< 1 - روح اله متفکر برآبادی 38


محمد صدرا قرائی< 2 - محمد صدرا قرائی 23


امیر حمزه رحمانی< 3 - امیر حمزه رحمانی 14


بهمن رهبر< 4 - بهمن رهبر 9


امیر ایلخانی< 5 - امیر ایلخانی 6


نظرسنجی
در حال حاضر هیچ نظر سنجی تعیین نشده است
اخبار، اطلاعیه
پاداش مرحله هفتم نظام پیشنهادات

پاداش پیشنهاد دهنده ها و کارشناسان بررسی کننده پیشنهادواریز گردید بر این اساس نام31 نفر پیشنهاد دهنده با ارائه مجموعا 42 پیشنهاد تایید شده و همچنین 48 کارشناس پیشنهادات، پاداش خود را دریافت نمودند با تشکر از همه مشارکت کنندگان، اسامی پیشنهاد دهندگا ....

اطلاعیه | 1402/03/03

تفاوت ایده با پیشنهاد

• ایده: یک مفهوم یا یک اثر ذهنی است. این پدیده محصول قوه خلاقیت افراد است و می‌تواند یک کلمه یا یک عبارت کوتاه باشد. ایده، طرح و اندیشه‌ای است که می‌تواند موجب حل مشکلات، بهبود فرآیندها، بهینه‌سازی امور و افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان شود. در نظام ....

اطلاعیه | 1400/02/26